Eksperter kommer med interessant budskab, som modsiger tidligere oplysninger!

Der er gennem årene blevet skrevet meget om komposterbare bioposer og der blev sået tvivl om bioposernes berettigelse til organisk affaldssortering. Nu er der kommet nyt fra forskerne i Verbund kompostierbare Produkte e.V. (Foreningen for komposterbare produkter). Forskerne slår nu fast at certificerede komposterbare bioposer, hverken skader jorden eller menneskers sundhed, og de bidrager heller ikke til problemet med mikroplast, som eksperter understreger. Tværtimod formidler de chancer for en højere kvalitet og mængde af indsamlet organisk affald. ”Certificerede komposterbare organiske affaldsposer forbedrer kvaliteten af organisk affald ”, bekræfter eksperter og modsiger nylige vildledende medierapporter om indsamling af organisk affald. En klar fordel er den betydelige stigning i kvaliteten og kvantiteten af separat indsamlet organisk affald og en tilsvarende stigning i mængden af produceret kompost. Men som altid er meningerne forskellige, og misforståelser er ret almindelige – både inden for kommuner såvel som blandt forbrugere.

BIOBAGS HJÆLPER MED AT FÅ NÆRING TILBAGE TIL JORDEN 

Undersøgelsen fremhæver nogle af de mange videnskabeligt dokumenterede fordele, komposterbare organiske affaldsposer tilbyder for kommunerne, borgerne, men også miljøet.Undersøgelsen fremhæver nogle af de mange videnskabeligt dokumenterede fordele, komposterbare organiske affaldsposer tilbyder for kommunerne, borgerne, men også miljøet.

– De reducerer betydeligt mængden af konventionel plast i kompost, som det fremgår af en nyligt offentliggjort undersøgelse(1) af Witzenhausen Institute og University of Bayreuth.

– Større eksperimenter i Berlin, Milano, München og andre byer viste, at mængden af separat indsamlet organisk affald steg betydeligt ved at bruge industrielle komposterbare organiske affaldsposer. Ventilerede madaffaldsbeholdere fjerner lugt og mug og minimerer kondens, og reducerer samtidig vægten af madaffaldet, hvilket reducerer omkostningerne for kommunerne.

Læs meget mere på European Bioplastic’s side lige her(2)

LIV AFHÆNGER AF SUND JORD
Kompostering af organisk affald er så vigtigt, fordi det forbedrer og styrker jordens modstandsdygtighed overfor belastninger. Det tager 1000 år at skabe et 3 centimeter tykt lag af jord, og hvis den nuværende nedbrydelseshastighed fortsætter, kan hele det øverste lag jord være væk i løbet af 60 år ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO,3,4). Cirka en tredjedel af verdens jord er allerede blevet nedbrudt pga. erosion, komprimering, forsuring og kemisk forurening.

Madresterne, som vi smider væk, er værdifulde organiske ressourcer, som kan give vigtige næringsstoffer tilbage til vores jord, så vi kan producere mere sund mad.

VIGTIGHEDEN AF MIKROBER I JORDEN
Mangel på biodiversitet i jorden ses i mange landbrugsområder, hvor der er et stigende forbrug af landbrugskemikalier, lav plantediversitet og rigid jordstyringspraksis. Menneskets sundhed afhænger af planters sundhed – og plantens sundhed er afhængig af jordens frugtbarhed.

HVAD ER SUND JORD?
Sund jord har et stort indhold af organisk materiale og mange jordmikroorganismer, der har brug for ilt og fugt. Hvis man blander udpint jord med kompost, bliver jordens evne til at holde på vand væsentligt forbedret, og det har mange andre fordele. Det er vigtigt, at vi holder regnvandet i jorden, så det ikke løber væk og tager kemikalier med sig til nærliggende floder og vandløb.

FORØGELSE AF LANDBRUGETS VÆRDI
Som forbrugere er vi blevet mere bevidste om betydningen af dyrknings- og fødevareproduktionsmetoder for kvaliteten af vores mad.

Landbruget har brug for frugtbar jord, med de næringsstoffer de behøver, for at kunne dyrke afgrøder. En forbedring af de nyttige mikroorganismer, der lever i jorden, samt jordens indhold af ilt og vand, vil resultere i et større udbytte af afgrøder af bedre kvalitet.

Bevidstheden om den vigtige rolle, som bæredygtigt landbrug har i at bevare kulstof i jorden og regenerere udpint jord, er blevet mere udbredt.

 

1: https://www.muellundabfall.de/ce/kunststoffe-im-kompost/detail.html

2: https://www.european-bioplastics.org/certified-compostable-organic-waste-bags-improve-quality-of-organic-waste-confirm-experts-contradicting-recent-misleading-media-reports-on-organic-waste-collection/

3: https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/en/c/1251238/

4: https://www.fao.org/soils-2015/events/detail/en/c/338738/