Et interessant europæisk forslag omkring cirkulær økonomi banede i december 2015 vejen for en bredere indførelse af biologisk nedbrydelige materialer i hele EU. Dyk ned i handlingsplanen for cirkulær økonomi for at lære om de ændringer, der snart finder sted i EU, og hvordan de vil gavne forbrugerne og medlemslandene.

Hvad er cirkulær økonomi?

Kommissionen erkender, at EU-borgere har brug for at anvende naturlige ressourcer på en mere bæredygtig måde. Hvis tingene ikke ændrer sig, vil verden som helhed løbe tør for ressourcer til at opfylde borgernes behov.

Et af grundprincipperne ved cirkulære økonomi er at “lukke cirklen”, dette refererer til CO2 cirklen. Ifølge planen vil kommunerne øge genanvendelsen og mindske mængden af affald, der sendes til deponering. Fra produktion til forbrug til bortskaffelse, vil alle faser af et produkts liv forfines til bæredygtighed. EU vil sætte et bindende mål for at reducere deponering til 10 procent af alt affald i 2030. 75 procent af emballageaffald og 65 procent af kommunalt affald skal genbruges i 2030. Det er ikke tilladt for medlemsstaterne at overføre affald på tværs af grænserne uden forudgående samtykke fra andre nationer, så landene kan ikke bare sende deres affald videre til en mere sparsommelig nabo.

Én af de vigtigste strategier i cirkulær økonomi går ud på at erstatte plastikposer med genanvendelige og biologisk nedbrydelige og komposterbare poser. Dermed undgår man spild og sparer penge for virksomheder og forbrugere. Biologisk nedbrydelige og komposterbare plastposer kan genbruges, komposteres, og er fremstillet af den miljørigtige bioplast.

Kommissionen fandt ud af, at markedet for bioplast vil vokse med mere end 350 procent i de kommende år. Men mens bioplast er en vigtig del af den cirkulære økonomi, viser prognoser, at kun 5 procent af bioplast produktionen vil være placeret i Europa i 2019. Medlemsstaterne skal øge den politiske og økonomiske støtte til bioplast for at stimulere den europæiske produktion.

Komposterbare poser og initiativet omkring cirkulær økonomi

Fordele ved den cirkulære økonomi

Den cirkulære økonomi vil gavne både forbrugerne og virksomhederne. I EU forventes virksomheder at spare 600 milliarder € årligt gennem disse bæredygtige tiltag; mange vil videregive besparelser til kunderne. Europa-Kommissionen håber, at den cirkulære økonomi pakke vil gøre regionen mere konkurrencedygtig, øge den økonomiske vækst og arbejdspladser i regionen, og fremme bæredygtigheden. Sådanne strategiske forbedringer vil sende et signal over hele kloden, at Europa er en konkurrencedygtig og fremtidssikret sted at gøre forretninger, forbedring af regionens økonomi samtidig med en reduktion af ressourcer.

Med øget udnyttelse af affald skønner de at handlingsplanen for cirkulær økonomi kan skabe op til 30.000 nye arbejdspladser i mange sektorer. Bæredygtig vækst i regionen vil gavne forbrugerne på lang sigt, da varer bliver billigere.

BioBag ser frem til vedtagelsen af den cirkulære økonomi i hele EU, og de miljømæssige og økonomiske fordele denne plan vil medføre. Der vil komme mange måder at udnytte bionedbrydelige plast i dit hjem eller arbejdsplads på, fra komposterbare affaldsposer og hundeposer til komposterbar emballage.