Affaldsposer og kompostering har det sidste stykke tid været et om-diskuteret emne i de danske medier. Begreber som ’bionedbrydelige polymere’, ’fossilt materiale’ og ’sort plast’ er fløjet rundt i artikler og debatter, uden nødvendigvis at ramme plet.  Faktum er, at københavnernes grønne bio-affaldsposer er nøjagtigt lige så grønne, som de ser ud. Poserne er 100% komposterbare og bionedbrydelige. Det eneste, de efterlader, er vand, CO2 og humus – og alternativet til de grønne bio affaldsposer vil være katastrofalt for naturen.

Af: Kjell Ivar Bache, CEO BioBag, kib@biobagworld.com

Vi skal glæde os over, at danskernes forbrug af plastik for alvor er kommet på dagsordenen i år. For vores enorme forbrug af plastik har en kæmpe betydning for vores klode og vores klima. Den massive plastforurening er skyld i, at 700 af havets dyrearter er truet. Miljøorganisationer skønner, at 100.000 havpattedyr og skildpadder samt 1.000.000 havfugle hvert år dør på grund af plastforurening. Fortsætter den udvikling, vil der i 2050 være 12 milliarder tons plastik, der potentielt kan havne i naturen. Problemet med ikke komposterbar plast er, at det kan skabe en akkumulering af plast, hvis det havner i naturen. Komposterbar plast modvirker derimod en akkumulering.

Heldigvis findes der alternativer til ikke komposterbar plast. Københavnernes grønne bio affaldspose er en af dem. De er produceret efter regler, der nøje beskriver, hvordan bionedbrydelige poser skal være produceret. Regler, der er fastsat i den europæiske standard EN-13432. Desværre har debatten om de grønne affaldsposer, bl.a. i Ingeniøren, vist, at det ikke er helt let at forstå begreberne. En bionedbrydelig pose er nemlig noget helt andet, end en almindelig plastikpose:

Biobaseret og bionedbrydeligt plast består af forskellige materialer. Disse plasttyper er normalt delvist fossile. Men bio-proportionen stiger støt og er i nogle råvarer oppe på mere end 80%. De fleste af disse plasttyper bør ideelt set ende som kompost, men kan i små mængder genbruges sammen med andre typer traditionel plast. Komposterbar og bionedbrydeligt plast medfører i slutningen af sin levetid ikke mikroplast i naturen, men ender som kompost. Lige nu forsker man meget i bionedbrydning i havmiljøet.

Vil de grønne bio affaldsposer give mikroplast?

De grønne bio-affaldsposer, der bruges i København, kan komposteres, og de afgiver med garanti ikke mikroplast. Det kan ingen andre plasttyper garantere. Poserne bliver også biologisk nedbrudt, hvis de havner i havmiljøet. De københavnske grønne bio affaldsposer er produceret af komposterbare og bionedbrydelige polymere. Ud af disse polymere er 71% komposterbare og biologisk nedbrydelige fossile råvarer og resten 29% baseret på vedvarende ressourcer. Men det er vigtigt at slå fast, at det ikke er traditionel plastik, men derimod bionedbrydelige polymere. Bionedbrydelige polymere har intet med traditionelle polymere at gøre, fordi disse polymere spises af mikroorganismer i jorden og derved bliver de omdannet til CO2, vand og humus.

Vi anvender fossilbaserede bionedbrydelige polymere, fordi vi dels skal lave en biopose, der løser opgaven med at indsamle madaffald, samtidig med at det ikke bliver en for dyr løsning for kommunen. Vi skal leve op til de specifikationer, der opfylder forbrugerens ønsker og balancere det med prisen på posen. Havde Københavns Kommune valgt en traditionel plastpose fra starten af, ville det give udfordringer med mikroplast i den biorest (restprodukt efter den biologiske behandling), der bliver dannet fra madaffaldet.

Det er i dag ikke muligt at producere en komposterbar bio-affaldspose til indsamling af madaffald uden fossilt indhold. Alternativet er en traditionel plastpose bestående af 100% fossilt indhold.

Vores bioposer produceres primært af biologisk nedbrydelig og komposterbar polyester, vegetabilske olier og stivelse. Disse kan kombineres i forskellige mængder for at opnå et mere eller mindre fossilt indhold. Et certificeret komposterbart produkt indeholder en modificeret polyester, der er spiselig for mikroorganismer. Andelen af fossilt indhold kan være højt eller lavt. Men det er stadig spiseligt for mikroorganismer – og således 100% biologisk nedbrydeligt og efterlader ikke mikroplast. Tilbage er der kun vand, CO2 og humus.

Ender dele af den komposterbare biopose sammen med madaffaldet, ligesom kompost på markerne, vil der ikke være skadelige stoffer tilstede. Det sker i stedet, hvis der anvendes en traditionel plastpose til indsamling af madaffald. Her kan stumper af affaldsposen ende som forurening af vores jord i form af mikroplast. Derfor er en komposterbar og bionedbrydelig biopose altid den mest optimale løsning til indsamling af madaffald.

Når man anvender en certificeret komposterbar og bionedbrydelig pose, er der garanti for, at den ikke vil efterlade mikro-plast i landbrugsjorden.

Derfor er farven på de grønne bio affaldsposer ikke for sjov. De er nemlig lige så grønne, som de ser ud.

Grønne Bio affaldsposer hvad er forskellen