Plast er en stor og vigtig del af vores hverdagsliv. Det er holdbart og praktisk, men desværre ender store dele af plasten i naturen med meget negative konsekvenser for miljø, dyreliv og vores sundhed. Plastprodukter bruges også i høj grad indenfor landbruget, da det kan være med til at øge effektiviteten og udbyttet i fødevareproduktionen. De mest brugte produkter er landbrugsfolie, plastdrivhuse, plastnet, plastovertrukket kunstgødning og meget mere.

Et nyere studie offentliggjort af FN’s Food and Agriculture Organisation (FAO) vurderer at landbruget anvender omkring 12,5 millioner tons plast om året. Heraf står plantefolie i plast for den største andel. Plast forbruget i landbruget udgør derfor en stor risiko for forurening og skade på vores økosystem og sundhed, når plasten delvist nedbrydes eller efterlades i naturen og øger risikoen for ophobning af mikroplast i jorden[1].

Rapporten fra De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation vurderede bæredygtigheden af ​​landbrugsplastprodukter. I rapporten anbefaler FN, at ikke-bionedbrydeligt, konventionelt plast erstattes med bionedbrydeligt og biobaseret plast, hvilket er en vigtig anerkendelse af bioplastprodukters miljømæssige fordele[2].

Undersøgelsen er udført ved en kvalitativ risikovurdering med fokus på 13 specifikke landbrugsprodukter, der anvendes i en række forskellige dyrkningsmetoder. Undersøgelsen anbefaler brugen af ​​bionedbrydelig, biobaseret plast i stedet for traditionel plast til plantefolie, fiskeredskaber, polymerovertrukket gødning, træbeskyttelse, opbindingssnor og pesticidimprægnerede frugtbeskyttelsesposer. Læs hele rapporten her [3].

Hvorfor repræsenterer plantefolie den største del af landbrugets brug af plast? Det kan forklares med at pantefolie har mange fordele. Plantefolien øger jordtemperaturen, holder ukrudt nede og reducerer fordampning fra jorden. Det øger også udbyttet og forlænger vækstsæsonen, samtidig med at det reducerer brugen af ​​kunstvanding og gødning.

Ulempen ved plastplantefolie er, at det kan efterlade rester af plast i jorden når plantefolien er indsamlet efter brug. Den efterladte plast nedbrydes ikke i naturen og kan forurene jorden med mikroplast, som kan ende i fødekæden. Læs mere om mikroplast og konsekvenserne for miljøet her[4]

Et bæredygtigt alternativ
Heldigvis er der bionedbrydelige og komposterbare alternativer, som landbrugssektoren kan bruge i stedet. Bionedbrydelig plantefolie, som giver de samme fordele som traditionel plantefolie, har været på det europæiske marked i mange år. Forskellen er, at resterne fra den bionedbrydelige plantefolie blot kan pløjes ned i jorden i efter brug. Derefter nedbrydes filmen til vand, kuldioxid og humus/biomasse.

For at harmonisere regler i hele Europa er der en europæisk standard EN 17033 for bionedbrydning af plantefolie i landbruget. Denne standard er lavet, så landmænd, distributører og andre kan være sikre på at plastfolien nedbrydes helt. Læs mere om EN 17033 standarden her [5].

Et bidrag til et bedre miljø
BioBag er glad for FN’s anbefaling. Som en førende virksomhed inden for komposterbare og bionedbrydelige produkter opfordrer vi til brugen af ​​mere miljøvenlige og bæredygtige produkter i landbrugssektoren. Vores bionedbrydelige BioAgri plantefolie understøtter et af de områder, som rapporten peger på. Nemlig at erstatte ikke-bionedbrydelig, konventionel plast med bionedbrydelig og komposterbar plast.

BioAgri er lavet af Mater-Bi, et bioplastisk råmateriale skabt ved at kombinere stivelse med komposterbare og biologisk nedbrydelige polymerer. BioAgri er certificeret som biologisk nedbrydeligt i jord i henhold til den europæiske standard EN 17033. Den dokumenterede biologiske nedbrydelighed i jord gør dermed BioAgri plantefolie til et ægte og effektivt bidrag til et bedre miljø. Læs mere om vores BioAgri plantefolie her [6].

 

 

[1] https://www.fao.org/3/cb7856en/cb7856en.pdf

[2] https://www.european-bioplastics.org/united-nations-recognise-bioplastics-as-sustainable-alternative-to-conventional-plastics/

[3] https://www.fao.org/3/cb7856en/cb7856en.pdf

[4]https://biobagworld.com/blog/microplastics-everywhere-consequences/

[5] https://www.european-bioplastics.org/new-eu-standard-for-biodegradable-mulch-films-in-agriculture-published/

[6] https://biobagworld.com/da/produkter-4/landbrug/