Plast har ændret vores hverdag og på mange måder gjort den lettere. Men plast har også skabt et stort forureningsproblem for både dyr, mennesker og miljø. Alle forudsigelser siger at produktionen af plast fortsat vil stige og derfor er EU nået frem til en plaststrategi, som fokuserer på at begrænse, genbruge og genanvende plastprodukter baseret på principperne i en cirkulær økonomi.

I en nyligt udgivet rapport om ”Bioplastens nedbrydelighed i miljøet1 fra The European Commission’s Scientific Advice Mechanism (SAM) er konklusionen, at bioplast HAR en rolle i fremtidens bæredygtige håndtering af affald og i den cirkulære økonomi. Rapporten går i dybden omkring hvor bioplast med fordel kan benyttes, og understreger også at bioplasten hverken er en hurtig og nem løsning eller en erstatning for konventionel plast. Men der hvor bioplasten har en rolle, giver det stor mening og udbytte.

I en bæredygtig affaldshåndtering er det vigtig at affaldsfraktionerne er så rene om muligt, når de går videre til genanvendelse. EU-rapporten konkluderer at i tilfælde, hvor det er vanskeligt at adskille plast fra organisk materiale, som enten skal sendes til kompostering eller bioafgasning er bioplast en hensigtsmæssig og bæredygtig løsning. Plastfraktioner, som er meget forurenet af madaffald, kan ikke genbruges og vil derfor ofte blive brændt eller i værste fald, i nogle lande, sendt på losseplads.

Ved brug af komposterbar bioplast til emballering af madvarer, vil emballagen kunne komposteres sammen med madaffaldet. Flere undersøgelser har også vist, at hvis madaffald indsamles i certificerede bionedbrydelige affaldsposer, øges mængden af indsamlet madaffald og at madaffaldsfraktionen bliver renere. Alt sammen faktorer, der gør indsamling og behandlingen af madaffald endnu mere bæredygtigt. Samtidig sikrer man, at der ikke spredes fossil mikroplast på markerne, da en biopose nedbrydes fuldstændigt.

Læse mere om bioplastens rolle i cirkulær økonomi her2

EU-rapport konkluderer at bioplast spiller en vigtig rolle i cirkulær økonomi

Indenfor landbruget, hvor plantefolie i konventionel plast er stærkt udbredt i Europa, siger rapporten at komposterbar bioplast er et yderst miljøvenligt alternativ. Efter hver høst skal plantefolien fjernes fra marken. I den sammenhæng er det vanskeligt at få alt plast med og derfor efterlades der ofte mange små stykker plast i jorden. Eftersom traditionel plast ikke nedbrydes, men består, betyder det at mængden af konventionel plast i jorden akkumulerer for hver gang der høstes og det vil på den lange bane give en landbrugsjord fyldt med plastrester. Ved brug af plantefolie i bionedbrydelig bioplast, vil plasteresterne i jorden fuldstændig bionedbrydes i løbet af kort tid.

Læs mere om BioAgri her3

Rapporten nævner at EU’s plaststrategi har påvist et behov for lovgivning omkring bioplast, med tydelige og harmoniserede regler for hvad, der definerer bionedbrydelig og komposterbar plast. Det sikrer at bioplasten opfylder alle krav om nedbrydelighed og at produkter, som ikke opfylder kravene, burde forbydes så de ikke forårsager forurening.

I BioBag har certificeringer altid været en vigtig del af vores brand og vi byder derfor i allerhøjeste grad velkommen, at der kommer tydelig lovgivning på området. Certificeringen af vores produkter giver klar information om hvordan og under hvilke forhold vores produkt nedbrydes.
Læs mere om bioplast certificeringer her4

I BioBag er vi glade for EU-rapporten, fordi den netop understøtter vores visioner for produkter i bionedbrydelig plast. Med vores store udvalg af poser og sække til indsamling af madaffald, haveaffald, bionedbrydelig fryseposer, poser til supermarkedets frugt og grøntafdeling, hundeposer samt bionedbrydelig plantefolie understøtter vi netop de områder, hvor det ifølge EU-rapporten er en fordel at benytte bionedbrydelige poser.

Vi udvikler løbende vores produkter og som det nævnes i rapporten er der megen forskning, udvikling og opfindsomhed indenfor for både affaldshåndtering og plastproduktion. Vi vil være de bedste og med vores nye ejer Novamont, som er en af verdens førende virksomheder indenfor udvikling og produktion af biokemikalier og bioplast, står vi stærkere end nogensinde før.

Læs mere om Novamont overtagelsen her5

 

1: https://www.sapea.info/wp-content/uploads/bop-report.pdf

2: https://biobagworld.com/da/blog/bioplasten-rolle-en-cirkulaer-okonomi/

3: https://biobagworld.com/da/produkter-4/landbrug/

4: https://biobagworld.com/da/blog/certificering-af-komposterbare-produkter-skaber-trovaerdighed-og-gennemsigtighed/

5: https://biobagworld.com/da/blog/novamont-kober-biobag-og-styrker-dets-lederskab-og-globale-tilstedevaerelse/