På alle BioBags komposterbare produkter viser vi, med stolthed, de certificeringer, som vores produkter har opnået. Det er vigtigt for os, at vi kan dokumentere, at vores produkter er miljøvenlige og lever op til alle krav om komposteringsevne ift. internationale standarder.

For en almindelig forbruger kan det måske være svært at vurdere om de produkter, der bliver kaldt grønne og bionedbrydelige nu også er det. Med et retfærdigt og upartisk certificerings system, kan man sørge for, at forbrugerne kan regne med, at de certificerede produkter lever op til det producenten lover.

TÜV AUSTRIA er en uafhængig organisation, som er førende indenfor test og certificering af bioplast. Certificeringer fra TÛV garanterer en troværdig mærkning og er med til at gøre markedet for miljøvenlig, komposterbar og bionedbrydelig plast gennemsigtigt for forbrugerne.

Hvad betyder de forskellige certificeringer?

Når bioplast skal certificeres, er det vigtig at skelne imellem begreberne komposterbar og bionedbrydelig. Bionedbrydelighed og komposterbarhed er meget afhængig af hvilke forhold bioplasten nedbrydes under.

Er det i vand, jord, industrielt komposteringsanlæg eller blot hjemme i havens kompostbunke? Disse forskellige miljøer har forskellige temperaturer og mikroorganismer, hvilken gør at nedbrydningen kan ske over længere eller kortere tid. Derfor er det vigtig at være opmærksom på, at certificeringen af produktet passer til den komposteringsproces man forventer bioplasten ender i.

Hvad betyder komposterbarhed og hvilke certificeringer dækker det?

Affaldssortering kan reducere volumen af organisk affald fra private husholdninger og erhvervslivet betydeligt. I stedet for at brænde det organiske affald eller smide det på lossepladser, som man i stor udstrækning gør i dag, kan man bruge energien fra bioaffald til el og varme eller bruge komposten til at forbedre landbrugsjorden.

Bioplastprodukter med OK compost INDUSTRIAL (EN 13432) certificering er garanteret komposterbare og nedbrydelige i en industriel kompostproces. Det samme gælder for Seedling certificeringen. En industriel kompostering har en konstant temperatur på 55 – 60 C, hvilket sikrer de bedste forhold for mikroorganismerne og en hurtigt og effektiv komposteringsproces. Det er vigtigt at slå fast at et produkt, som har en INDUSTRIAL certificering, stadig kan komposteres i en hjemmekompost. Det tager bare længere tid.

Har et bioplastprodukt certificeringen OK compost HOME, kan det nedbrydes i en hjemmekompost inden for 6 måneder, fordi produktet er fremstillet således, at det kan komposteres ved lavere og mere skiftende temperaturer.

Selvom de certificerede bioplastprodukter er fuldt komposterbare, er det vigtig at understrege, at det ikke retfærdiggør at bioplasten smides i naturen. Bioplast skal altid indgå i en fornuftig og ansvarlig affaldssortering.

OK compost HOME  OK compost INDUSTRIAL  Seedling logo certifikat

Læs mere om hvorfor bioplast er et godt alternativ til traditionel plast https://biobagworld.com/da/mikroplast-er-overalt-men-hvad-er-konsekvenserne/

Læs mere om nedbrydning af bioposer her
https://biobagworld.com/da/mikroorganismer-nedbryder-bionedbrydelig-bioplast/

Hvorfor er der forskel på certificeringer for bionedbrydelighed?

Bioplast nedbrydes, når det angribes af en hær af mikroorganismer. Processens hastighed og effektivitet afhænger af det omgivende miljø i forhold til temperatur, fugtighed, PH-værdi og tilførelse af ilt. Derfor er der flere certificeringer inden for dette felt.

OK biodegradable SOIL

Denne certificering gør det muligt for producenter af bioplastprodukter til landbrug og havebrug at dokumentere, at produktet er fuldt bionedbrydeligt.

Det er vigtigt for planteavlere at vide med sikkerhed, at den plantefolie, som anvendes til dyrkning af grøntsager, nedbrydes helt på den mark det har været brugt.

Plantefolie i traditionel plast skal fjernes efter brug, hvilket kræver arbejdstid og brug af maskiner. I den forbindelse vil der altid efterlades mindre stykker af traditionel plast i jorden, som ikke nedbrydes. For hvert år der dyrkes planter med plantefolie i traditionel plast, vil mængden af plast akkumulere. Det vil ikke være tilfældet for den certificerede bionedbrydelige bioplast.

OK biodegradable MARINE

Der er stor opmærksomhed omkring plastforurening i havene. Vi har set billeder af dyr, som skades af plasten og store øer af plast, som flyder rundt i havene – selv i de mest afsides områder. Traditionel plast nedbrydes ikke og derfor vil mængderne forøges, hvis vi ikke gør noget.

Først og fremmest handler det om at behandle vores affald varsomt og sørge for at det ikke ender i naturen og skader dyr og mennesker.

Med en OK biodegradable MARINE certificering, vil et bioplast produkt med tiden opløses og forsvinde helt, hvis det utilsigtet ender i havet. Det er altså ikke meningen, at det skal ende i havet, men hvis det gør, vil det gøre langt mindre skade end traditionel plast.

OK biodegradable WATER

Der er forskel på bioplastens nedbrydningsevne alt efter om det er i salt- eller ferskvand. OK biodegradable WATER certificeringen garanterer at bioplasten nedbrydes i ferskvand, men ikke nødvendigvis nedbrydes i saltvand.

Læs mere om hvordan bioplast nedbrydes i forskellige miljøer her https://biobagworld.com/da/undersoegelse-fastslaar-at-biobag-bioposer-nedbrydes-helt-i-naturen/

Hvilke test skal et produkt igennem, for at opnå certificering?

EN OK compost INDUSTRIAL certificering (EN 13432) sikrer, at ikke kun bioplasten, men også farver, etiket, lim og andet indhold i det færdige produkt er komposterbart.

For at opnå en OK compost INDUSTRIAL certificering testes et produkt i bioplast på følgende måder:

  • En kemisk test kontrollerer produktets indhold og om tærskelværdier for tungmetaller overholdes.
  • Produktets bionedbrydelighed testes under kontrollerede komposteringsforhold (iltforbrug og produktion af CO2). Testen skal vise at mindst 90 procent af det organiske materiale omdannes til CO2 inden for 6 måneder. De resterende 10% vil også kompostere. Det tager bare lidt længere tid.
  • Efter 3 måneders kompostering og efterfølgende sigtning gennem en 2 mm sigte, må der ikke være mere end 10 procent tilbage af produktet, i forhold til produktets oprindelige masse.
  • Produktet testes for komposterbarhed i et semi-industrielt (eller industrielt) komposteringsanlæg, hvor produktet ikke må have en negativ indflydelse på komposteringsprocessen.
  • Produktet testes for økotoksicitet. Dvs. at man tester om produktet efter kompostering har tilført komposten stoffer, som kan skade dyr og planter.

Alle tests skal udføres og godkendes af det samme laboratorie.

Læs mere om TÜV AUSTRIA her http://www.tuv-at.be/home/

Kilder:

https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/standards/certification/

https://docs.european-bioplastics.org/publications/pp/EUBP_PP_Home_composting.pdf

http://www.tuv-at.be/green-marks/certifications/ok-biodegradable/

http://www.tuv-at.be/green-marks/certifications/ok-compost-seedling/