BioBags bioposer består bl.a. af Mater-Bi, som er et komposterbart råmateriale, der produceres af den italienske forskningsvirksomhed Novamont. I mere end 20 år har Novamont leveret miljøvenlige alternativer til polyethylen-baserede plastposer og folier.

Mater-Bi komposterbar bioplast er udviklet med henblik på at flytte organisk affald fra lossepladser og forbrænding over til biologisk nedbrydning og dermed produktion af kompost, der kan forbedre jorden. Vi ved, at jord har brug for næringsstoffer for at være frugtbar, men vidste du, at jord er en begrænset ressource? Det forventes at mængden af dyrkbar jord, pr indbygger i hele verden, vil være halveret når vi når 2050 pga af udviklingen, erosion og skovning.

Novamont er ledende indenfor bioøkonomi og CEO Catia Bastioli er pioner indenfor udvikling af produktion og produkter, der kan dekarbonisere økonomien – dvs begrænse CO2 udslip. ”Vi fremstiller ikke kun produkter. Alle synes det er fint at fremstille bæredygtige produkter. Men vi skal også være opmærksomme på, hvilken økonomisk tankegang vi ønsker. Det skal ikke kun være produkter men også en interesse i livskvalitet for folk” forklarer Catia.

Hvad er cirkulær økonomi?

Den cirkulære økonomi flytter os væk fra den hidtidige ”take-make-waste” lineære model og hen imod en miljøvenlig økonomi, hvor produktion og forbrug skal være i en lukket cirkel. I den cirkulære økonomi skal materialer være vedvarende og det er vigtigt at undgå affald og spild, ved at design af materialer, produkter og forretningsmodeller er baseret på genanvendelse.

I en biologisk cirkulær økonomi nedbrydes madaffald og andet organisk materiale til kompost, som kan bruges til jordforbedring. Kompostering er en nedbrydningsproces som danner kuldioxid, hvilket er langt mindre skadeligt ift. global opvarmning end metangas. Udover kuldioxid indeholder kompost andre næringsstoffer, som kan berige og opbygge jordens kvalitet. Ved at bruge kompost til dyrkning af fødevarer kan man begrænse brugen af kunstgødning og vanding.

Bioplasten rolle i en cirkulær økonomi

Vi er afhængige af jorden

”Jord er ikke vedvarende, og det tager mere end 2000 år at danne 10 cm jordlag. Men vores liv afhænger af jorden – det er i jorden al produktion af fødevarer begynder og jorden binder enorme mængder af CO2, som ellers ville sive ud i atmosfæren. Men på trods af det vurderer FN’s fødevare- og landbrugsorganisation at 33 % af jorden nu er forringet og skadet af kemisk forurening, forsuring, næringsnedbrydning mm.” siger Novamonts CEO Catia Bastioli

”Hvis alle vidste at jordens frugtbarhed, som er basis for vores fødevarer, ikke er vedvarende, ville det være meget nemmere at skabe en individuel og kollektiv ansvarsfølelse”

”Den samlede effekt af klimforandringer og en udpint jord kan, i løbet af de næste 30 år, nedsætte landbrugsproduktionen til det halve i visse tørre områder. Globalt har vi brug for meget mere organisk materiale, og det kunne en grundig sortering af madaffald og organisk materiale være med til at skaffe” mener Catia Bastioli.

Hvordan kan bioposer bidrage i en cirkulær økonomi

”Bæredygtige produkter, som kan bionedbrydes – som fx komposterbar bioplast – kan være med til at undgå en akkumulation af unaturlig og ikke nedbrydelig forurening af miljøet – som fx traditionel plast. Derved opnås en forbedret kvalitet af jord og vand, som kan berige økosystemet. Jorden og vandet bevarer kvaliteten og bliver en integreret del af genopbygning og produktion. Bioprodukter er ikke den ultimative løsning på forurening, men de kan være med til at begrænse den.

Når kommunerne anvender traditionelle plastposer til indsamling af madaffald, vil rester fra poserne forurene landbrugsjorden og år efter år vil denne plast akkumulere og gøre vores landbrugsjord dårligere med tiden. En komposterbar biopose vil derimod kompostere i jorden og blive til vand, CO2 og humus.

Kun to procent af hele verdens forbrug af plastemballage genbruges til samme formål og kun 12 % bliver downcycled – dvs at det genbruges, men i et produkt i en ringere kvalitet end det oprindeligt var. Produktion og forbrug skal være cirkulært, så vi bruger færrest mulige ressourcer, bruger ressourcerne fornuftigt og sikrer at de kan genanvendes.

Meget af den tynde plastemballage, som bruges til fødevarer, er svær at genbruge og er ofte fyldt med madrester. Hvis den form for emballage blev lavet af komposterbar bioplast og man samtidig havde flere komposteringsanlæg, kunne denne udbredte form for emballage indsamles med madaffald og komposteres. Dette ville også gøre fraktionen med traditionel plast renere og derfor nemmere at genanvende” forklarer Catia.

European Bioplastics har givet klare retningslinjer for, hvornår de mener man burde anvende komposterbar bioplast i stedet for traditionel plast:

 • Madaffaldspose
 • Meget tynde plastposer / poser med frugt og grøntsager
 • Teposer
 • Kaffekapsel, kaffepuder, kaffefiltre
 • Frugt klistermærker
 • Folie (og / i kombination med) klistermærker / etiketter til friske produkter
 • Papirhåndklæder
 • Forplejningsartikler såsom kopper, bakker, tallerkener, bestik
 • Fleksibel emballage i flere materialer til letfordærvelige fødevarer

Læs mere her: https://www.european-bioplastics.org/eubp-proposes-criteria-and-product-examples-for-preferable-use-of-compostable-plastics/

 1. (2019). ‘Europe’s soil is increasingly at risk — and here’s how to revive it’.

https://www-politico-eu.cdn.ampproject.org/c/s/www.politico.eu/sponsored-content/europes-soil-is-increasingly-at-risk-and-heres-how-to-revive-it/amp/

 1. Ellen MacArthur Foundation. (2019). ‘How the circular economy tackles climate change’.https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/completing-the-picture-climate-change
 2. Catia Bastioli. (2017). ’A circular approach to bioeconomy: an opportunity to decarbonise the economy and reconnect it with society’.https://www.novamont.it/public/Pubblicazioni/Bioeconomy_an%20occasion%20to%20reconnect%20economy%20and%20society_S.PDF
 3. (2020). ‘Sustainable development is a necessity for everyone.
  For us it is already a reality’.https://www.novamont.it/eng/our-pillars-20